FOTOKATALYYSI

Tietoa

gallery/industry-970151__340

Fotokatalyysi on perusteiltaan vihreiden lehtien pinnalla tapahtuvan fotosynteesin eli luonnon oman puhdistus-prosessin kaltainen. Fotokatalyysi edustaa uutta teknologiaa, jolla tulee olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän sovelluskohteita ympäristöystävällisenä ja energiatehokkaana menetelmänä.

 

 

.

Fotokatalyysi on ilmiö, jossa fotokatalyyttinä tunnettu materiaali käyttää hyväkseen valon energiaa kiihdyttämään materiaalin pinnalla tapahtuvia reaktioita, joiden seurauksena syntyy hapettavia ioneja. Ilmiötä on tutkittu paljon ja sillä on laajalti sovelluskohteita mm. ilman ja veden puhdistuksessa.

gallery/greenhouse-2139526_960_720